мар 302015
 

 

Вътрешни правила за възлагане на поръчки

Извършване на услугата кетеринг – приготвяне и доставка на храна за децата от ЦДГ „Червената Шапчица“-филиал в гр. Пловдив (Дата на публикуване: 19.11.2014г. 17:05)

Документация (Дата на публикуване: 19.11.2014г. 17:20)

Протокол (Дата на публикуване: 04.12.2014г. 16:23)

Договор (Дата на публикуване: 22.12.2014г. 13:37)

Справка относно действащ договор по ЗОП и извършени плащания по него за периода 01.01.2015 до 31.01.2015 (Дата на публикуване: 16.02.2015г. 20:30)

Справка относно действащ договор по ЗОП и извършени плащания по него за периода 01.02.2015 до 28.02.2015 (Дата на публикуване: 14.03.2015г. 14:40)

Информация относно прекратен Договор за извършване на услугата кетеринг – приготвяне и доставка на храна за децата от ЦДГ „Червената шапчица“ – филиал гр. Пловдив, сключен на 16.12.2014г. по ЗОП (Дата на публикуване: 16.03.2015г. 20:47)