фев 092017
 

1. Обява Time stamp: Feb 9 17:07:58.603 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Feb 9 17:08:16 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. ИНФОРМАЦИЯ: ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Time stamp: Feb 17 15:03:59.499 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4.Протокол от 21.02.2017 г. от работата на комисията Time stamp: Feb 21 14:51:04 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

5.Договор от дата 22.03.2017 г.

фев 032017
 

1. Обява Time stamp: Feb 3 14:22:42 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Feb 3 14:22:54 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедурата Time stamp: Feb 9 17:08:28.727 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )