май 022019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ „Червената шапчица“

Номер на поръчката в АОП: 03522-2019-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=909730&newver=2

1. Решение Time stamp: May 2 14:03:14 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Покана Time stamp: May 2 14:03:32 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Техническа спецификация Time stamp: May 2 14:04:06 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Техническо предложение Time stamp: May 2 14:05:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Ценово предложение Time stamp: May 2 14:05:27 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. КСС Time stamp: May 2 14:06:59 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Проект на договор Time stamp: May 2 14:07:52 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. ЕЕДОП – в два файлови формата: pfd, xml Time stamp: May 2 14:11:07 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. САПИ Time stamp: May 2 14:08:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: May 8 12:25:55 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Доклад от заседанието на комисията Time stamp: May 8 12:26:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение Time stamp: May 8 12:26:34 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обявление за възложена обществена поръчка Time stamp: Jun 3 12:44:46 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Възлагателно писмо Time stamp: Jun 3 13:03:00 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Договор Time stamp: Jun 3 13:03:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Допълнително споразумение към сключен договор Time stamp: Jan 7 15:41:04 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Обявление за изменение на обществена поръчка Time stamp: Jan 27 15:41:04 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)