яну 272020
 

Линк решение

Линк обявление

 
1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jan 27 15:44:53 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jan 27 15:45:11 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за участие Time stamp: Jan 27 15:44:23 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Решение за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Feb 28 15:43:26 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Протокол от работата на комисията Time stamp: Feb 28 15:43:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Feb 28 15:43:49 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Петров Комерс ЕООД Time stamp: Mar 5 16:20:19 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до Мира фууд ЕООД Time stamp: Mar 5 16:20:28 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Обявление за прекратяване на обществена поръчка Time stamp: Mar 17 10:54:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)