юни 122020
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Червената шапчица”, гр.Пловдив, по две обособени позиции”

Номер на поръчката в АОП: 03522-2020-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=983737&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=983744&mode=view

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Jun 12 13:58:18 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Jun 12 13:58:27 2020 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за обществена поръчка Time stamp: Jun 12 13:58:36 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Jul 17 13:47:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Съобщение за отваряне на ценови оферти Time stamp: Jul 28 13:18:34 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Aug 7 14:16:34 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Aug 7 14:16:43 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Aug 7 14:16:52 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Aug 7 14:17:01 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Aug 7 14:17:11 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Oct 2 13:36:16 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Договор по ОП № 1 Time stamp: Oct 2 13:36:24 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Възлагателно писмо по ОП№1 Time stamp: Oct 2 13:43:41 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Договор по ОП № 2 Time stamp: Oct 2 13:36:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Възлагателно писмо по ОП№2 Time stamp: Oct 2 13:43:50 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Обявление за приключен договор по ОП №1 със „Симид Агро“ ЕООД Time stamp: Oct 18 18:33:50 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Обявление за приключен договор по ОП №2 с „Мира Фууд“ ЕООД Time stamp: Oct 18 18:33:57 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)