Вътрешни правила по ЗОП

 

Заповед относно вътрешни правила за възлагане на поръчки
Time stamp: May 9 13:23:56 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки
Time stamp: Sep 24 20:42:43 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)