Обща информация

 

Възложител: ДГ „Червената шапчица“, Район „Тракия“ – Община Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, жк Тракия, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 26a
Тел:. 032/68 23 37; 032/68 23 75
e-mail: ch_shapchica@abv.bg
Лице за получаване на информация: Тинка Бодурова – Директор