ное. 222022
 

Семейството е свято! Семейството е мир и топлина…
Ден на християнското семейство в ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив.
Благодарение на екипа от педагогически специалисти: Михаил Тодоров, Айсел Топал, Искра Иванова, Кина Радулова , Десислава Атанасова, Антоанета Кирова и Станимира Тулсунска и децата от четвърта възрастова група – основна сграда и филиал.

 

ное. 112022
 

Ден пълен с доброта! Вълшебна кутия с добрини и много детски усмивки! Днес в ДГ „Червената шапчица“ – основна сграда и филиал децата от четвъртите групи и техните учители, съвместно с деца и учители от СУ „Софроний Врачански“ отбелязаха Деня на доброто! Инициативата е част от модел за приемственост „Детска градина – училищете“ и план за „Гражданско, екологично, здравно и интеркултурно образование“

ное. 032022
 

Ден на народните будители! История, традидиции! – Формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели.