Допълнителни дейности в ДГ

 

СЕДМИЧЕН ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“, ГР. ПЛОВДИВ ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ДЕЙНОСТИ

И

ФИРМИ

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

АНГЛ. ЕЗИК

 

 

„Кронос“

15:15 ч.-4бгр.

15:45-4а гр.

16:15-2а гр.

16:45-3а гр.

  15:15-4б гр.

15:45-4а гр.

16:15-2а гр.

16:45-3а гр.

   
НАРОДНИ ТАНЦИ

 

„Прециз бизнес“

10:30-12:00-4а,4бгр.

15:30-17:00-1бгр.

  15:30-17:00-4а,4бгр.   15:30-17:00ч.-1бгр.
МОДЕРНИ ТАНЦИ

 

„Софи“

  10:00-12:00ч.-4бгр.,2бгр.,3бгр.

4агр.

    10:00-12:00ч.-2бгр.,4бгр.

4агр.,3бгр.

 

ФУТБОЛ

 

„Прециз бизнес“

  10:30ч.-12:00ч.,

През месец-

 

15:30ч.-17:00ч.

     
АРТ АТЕЛИЕ

 

„Прециз бизнес“

  15:30ч.-16:30ч.      
 

БОЙНИ ИЗКУСТВА

„Данивер“

 

      11.00 до 11.30