Допълнителни дейности в ДГ

 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ „КРОНОС 2016“
Ще събира такси за допълнителни дейности:
1. Английски език
2. Народни танци
3. Модерни танци
на 01.11.2022 г. и 02.11.2022 г. от 16:00 до 18:00 часа в ДГ „Червената шапчица“.
Таксата е за месеците – октомври, ноември, декември.
Моля, на посочените дати родителите да заплатят таксата за съответната дейност, на която е записано детето им.

С уважение
Управител на сдружение Футболен клуб „КРОНОС
2016“

 


СЕДМИЧЕН ГРАФИК
на тренировки по плуване и дейности над ДОС за 2022/2023 учебна година


Вътрешни правила за организиране на педагогически дейности извън ДОС

Оферти допълнителни дейности

Оферта допълнителни дейности филиал