Детска градина „Червената шапчица“ е открита през 1983 година за обучаване и възпитаване на деца  от 3 до 7 години. Днес наброява 8 групи в централна сграда и 4 групи във филиал. Всяка година приемът и разпределянето на децата се извършва чрез системата за електронно централизирано класиране за прием. Тя е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения. Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност. Със своята дейност педагогическият колектив вече има изграден свой облик, свой стил и почерк на работа.. В центъра на педагогическото взаимодействие е поставена детската личност с цел максималното развитие потенциалът на всяко дете.

Фактът, че  родителите ни се доверяват и виждаме благодарността в очите им всеки ден ни дава сили да продължим със същата страст и желание както в началото. Внимание, любов и старание са трите ключови думи в нашето ежедневие, защото знаем, че няма нищо по-важно от децата.

„Всичко, което наистина трябва да знам,
за да се науча как да живея, какво да правя,
как да се държа, съм научил в детската градина.

Мъдростта не е горе на върха, където блести
заветната диплома, а там в пясъчника на
детската площадка, в предучилищната група.“

Робърт Фулам