Персонал

 

Тинка Бодурова

Директор, детска градина

Групи Учители Помощник – възпитатели
Мечо Пух Искра Иванова

Айсел Топал

Невена Гарванова
Звездички Мариета Панайотова

Кина Радулова

Николинка Сарафова
Мики Маус Пенка Николова

Антоанета Кирова

Стела Иванова
Палечка Велина Гогова

Катерина Стаменова

Мария Алестрова
Звънче Даниела Джелатска

Гинка Милева

Мариана Попова
Камбанка Добромира Стоянова

Емигюл Динчер

Мария Георгиева
Гълъбче Десислава Атанасова

Минка Игнатова

Ганка Велчева
Слънчице Валентина Лилова

Лилия Попова

Марияна Чернева
Ракета Елена Бръмбарова

Диляна Червеняшка

Стоянка Макарестова
Калинки Антония Чолакова

Видка Гугова

 

Бойка Тошева
Снежанка Невена Генова

Иванка Бесимова

 

Пенка  Костадинова
Невена Блага Петкова

Мариана Господинова

 

Валентина Запрянова
Дъга Елена Василева

Митка Налбанска

Живка Казакова