Персонал

 

Тинка Бодурова

Директор, детска градина

Групи Учители Помощник – възпитатели
Мечо Пух Искра Иванова

Айсел Топал

Росица Маджурова
Звездички Десислава Атанасова

Кина Радулова

Николинка Сарафова
Мики Маус Йоана Пищалова

Антоанета Кирова

Райна Марникова
Палечка Велина Гогова

Катерина Стаменова

Мария Алестрова
Звънче Даниела Джелатска

Гинка Милева

Марина Енчева
Камбанка Добромира Стоянова

Емигюл Динчер

Валентина Такшарова
Гълъбче Маргарита Митева

Минка Игнатова

Ганка Велчева
Слънчице Валентина Лилова

Лилия Попова

Марияна Чернева
Ракета Елена Бръмбарова

Диляна Червеняшка

Стоянка Макарестова
Калинки Антония Чолакова

Видка Гугова

 

Бойка Тошева
Снежанка Невена Генова

Иванка Бесимова

 

Пенка Костадинова
Невена Блага Петкова

Мариана Господинова

 

Джена Колева
Дъга Елена Василева

Митка Налбанска

Пенка Христева