юли 112016
 

Във връзка с изискванията на чл.13. ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените  съвети към детски градини и училища, влезнал в сила за учебната 2016-2017 година  уведомявам избраните родители за предстояща среща. Събранието на родителите ще се състои на 9.12.2016г. от 17.30ч. във салона на детската градина.

Директор