юни 222018
 

На 28.06.2018г. в сградата на ДГ „Червената шапчица“, във физкултурния салон ще се проведе обща родителска среща с родителите на деца родени 2015г. и приети на първо и второ класиране.