апр. 152020
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че от 14.04.2020 г. беше направена промяна в електронната система за изчисляване на дължимите такси. Промяната касае начисляването на лихви на неплатени в срок дължими такси и отразява влезлите в сила промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., считано от 09.04.2020 г. (изм. и доп. ДВ. бр.34 от 9 Април 2020 г.)
Липсата на лихви се отнася само за периода от 13.03.2020 г. до 08.04.2020 г. вкл., затова в електронната система е направена необходимата корекция и за всички нови плащания ще се начисляват лихви.

Бъдете здрави и предпазливи!

С уважение,

Тинка Бодурова
Директор ДГ „Червената шапчица”