май 212020
 

„Декларация  информирано съгласие“

Всяко дете, посещаващо детската градина от 26 май 2020 г., трябва да носи попълнена на хартиен носител „Декларация за информирано съгласие“.

  Декларацията може да свалите от ТУК.: