авг. 282020
 

Родителски срещи за новоприетите първи групи

Първа – а група – 10.09.2020г. от 17.00ч в двора на основната сграда
Първа – б група – 03.09.2020г. от 17.00ч в двора на основната сграда
Първа – в група – 03.09.2020г. от 18.00ч в двора на филиала