авг. 232020
 

1. Здравно профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар
2. Изследване за патогенни чревни бактерии – валидна 15 дни
3. Изследване за чревни паразити валидна 15 дни
4. Изследване на кръв и урина – валидна 7 дни
5. Ксерокопие на всички имунизации от здравноосигурителната книжка
6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен – валидна 3 дни

При отсъствие на детето от детска градина повече от два месеца се представя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити