окт. 092020
 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

ПОРАДИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗБЯГВАНЕ НА СТРУПВАНЕ НА МНОГО ХОРА, ТАКСИТЕ ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ГРАФИК

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ ОТ 01. ДО 10 ЧИСЛО НА МЕСЕЦА

ПЪРВА ГРУПА  ОТ 01 ДО 02

ВТОРА ГРУПА – ОТ 03 ДО 04

ТРЕТА ГРУПА – ОТ 05 ДО 06

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – ОТ 07 ДО 08

НА 09. И 10 ЗАПЛАЩАТ ТЕЗИ, КОИТО НЕ СА УСПЕЛИ ДА СПАЗЯТ ГРАФИКА