сеп. 222021
 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ГРУПА ДАТА ЧАС
„Слънчице“първа – а 28.09.2021 17.15
„Ракета“ първа – 6 28.09.2021 17.15
„Снежанка“ втора – а 24.09.2021 17.00
„Невена“втора -б 28.09.2021 17.30
„Мечо Пух“ трета – а 28.09.2021 17.15
„Звездички“трета -б 24.09.2021 17.30
„Палечка“четвърта – а 23.09.2021 17.30
„Звънче“ четвърта -б 23.09.2021 17.00