ное. 222022
 

Семейството е свято! Семейството е мир и топлина…
Ден на християнското семейство в ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив.
Благодарение на екипа от педагогически специалисти: Михаил Тодоров, Айсел Топал, Искра Иванова, Кина Радулова , Десислава Атанасова, Антоанета Кирова и Станимира Тулсунска и децата от четвърта възрастова група – основна сграда и филиал.