ян. 052023
 

Подвигът и словото на Ботев оживяват в мислите на децата. Вдъхновени от делото на поета и революционер Христо Ботев, Марина Желева от III гр. на ДГ „Червената шапчица“ (филиал) и нейната майка Яница Маринова, създават видео по случай 175 години от раждането на писателя.
Ботев в вълнение!
Ботев е сила!
Ботев е любов!