апр. 202023
 

ПЪРВИ КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ ВОКАЛНИ ГРУПИ

С ПЕСЕН СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН”

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ

ДГ „Червената шапчица”, гр. Пловдив

 

С ПОДКРЕПАТА НА:

 • Община Пловдив – Район “Тракия”
 • РУО – гр. Пловдив

РЕГЛАМЕНТ

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Начин на провеждане:

Конкурсът ще се проведе онлайн. Всички изпълнения ще бъдат качени в youtube.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.05.2023г. и    споделени на интернет страницата на  ДГ “Червената шапчица”,  гр. Пловдив за обществеността.

Конкурсът е без такса за участие.

Идеята е конкурса „С песен светът е чудесен“ да се превърне в ежегоден форум, който да се реализира присъствено в гр. Пловдив.

 

 1. Цели на конкурса:

Реализиране на Наредбата за приобщаващо образование, чрез активно включване на педагогическия  екип при ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив в обща институционална политика за изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в детските градини, израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес. Споделяне на добри практики и възможност за изява на талантливи деца.

 

 1. Право на участие имат детски вокални групи, в които възрастта на децата е от 4 до 7 годишна възраст. Численост на групата от 5 до 25 участници. Вокалните групи ще бъдат разпределени в две възрастови групи:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 4-5 години

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: деца на 6-7 години

 

 1. Всяка вокална група участва в конкурса с изпълнение на две песни с общо времетраене до 8 минути.

 

  
II. ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ:
 

 1. Изпълнението на вокалната партия е само на живо!
 2. Съпроводът на песните може да бъде осъществен чрез:
  • живо изпълнение на музикален инструмент;
  • аудио-запис на инструменталния съпровод, в който не се допускат записани вокали.

 

III. КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЕСНИТЕ:

 

 • точна интонация, ясна дикция и артикулация.
 • артистично и въздействащо поднасяне на словесния текст на песента.
 • цялостна художествена интерпретация и сценично поведение.

 

Изпълненията на вокалните групи ще бъдат оценявани от професионално жури в състав:

 1. Председател: доц. д-р Галя Петрова – Киркова – директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и преподавател по народно пеене към нея.
 2. Д-р Нели Спасова – старши експерт по изкуства РУО, гр. Пловдив
 3. Калин Кирков – преподавател в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
 4. Михаил Тодоров – старши учител по музика, ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив

 

 1. НАГРАДИ
 • Грамота за участие за всички участници;
 • Участници от всяка възрастова група ще бъдат отличени с І,  ІІ и ІІІ награда – грамота и плакет;
 • Една специална награда – приз /грамота и ваучер за музикален магазин/;
 • Поощрителни награди.

 

Отличените участници от гр. Пловдив ще бъдат поканени лично да получат своите награди и да представят своите изпълнения  на територията на ДГ “ Червената шапчица”, гр. Пловдив.

 

Забележка: Журито запазва правото си да не връчи всички награди.

 

V. РЕГЛАМЕНТЪТ НА КОНКУРСА Е СЪПРОВОДЕН ОТ ЗАЯВКА И ДЕКЛАРАЦИЯ –ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ, В КОЯТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОСОЧИ ТОЧНО:

 1. Име на групата и институцията, към която е сформирана; анотация на групата; брой на изпълнителите, възрастовата група, кратко представяне.
 2. Име на ръководителя, телефон за връзка.
 3. Данни за песните – автор на музика, текст, аранжимент /да се изпишат без съкращения/.
 4. Сканирана декларация за информирано съгласие за защита на личните данни и за разпространение в интернет.
 5. Заявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес:

konkurs@chervenata-shapchitsa.com 

*Редът, по който ще се качват в интернет групите в конкурса,  се определя от реда на подаване на заявката.

 

VI. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Заявлението и клиповете се изпращат на електронен адрес:

konkurs@chervenata-shapchitsa.com  до 30.04.2023г.

*Заявки след тази дата няма да бъдат приемани!

 

ЗА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КОНКУРСА:

 • Галина Недева – 0882 104 200

директор на ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив

 • Михаил Тодоров – 0899 633 272

ст. учител по музика ДГ “Червената шапчица”, гр. Пловдив

 

Заявка за участие   

 

Декларация за информирано съгласие