сеп. 292023
 

Председател: Мария Николова Кръстева

Членове:
1. Десислава Иванова Делчева – Ботова
2. Лилия Петкова Лилова – Цонева
3. Владислав Данчев Славчев

Представител на финансиращ орган: Лиляна Власова