ян. 312024
 

Екипът и децата от ДГ „Червената шапчица“, гр. Пловдив благодарят на госта ни от днес, господин Иво Христев – заместник кмет „Образование“ на район „Тракия“, за оказаното внимание и подкрепа на при реализирането на дейностите в детската градина!