мар. 222024
 
Още един интересен и ползотворен ден за децата от група „Слънчице“. Те се включиха в инициативата по повод -Деня на гората, като засадиха различни цветя и 3 туи. Важно е да учим децата още от малки да се грижат за природата, защото тя е източник на живот и красота. Подкрепяме активното им участие в организирани екологични дейности. Запазването на природата е ключов елемент в нашата мисия за подготовка на децата за бъдещето. Вярваме, че това обучение ще ги направи по-отговорни и грижовни към околната среда. Подкрепяме нашите деца да бъдат агенти на промяната за по-чиста и здрава природа. С благодарност към родителите и към педагогическия екип на група „Слънчице“ г-жа Лилова и г-жа Попова! ☘️☀️