Контакти

 

Детска градина

„Червената шапчица”

Адрес: Община Пловдив, р-н „Тракия“,

ул. „Маестро Г. Атанасов” № 26а

Телефони:

0877667688 – Директор

0876516523 – ЗАС/основна сграда/

0879377523 – Домакин /филиал/

E-mail: ch.shapchica@dg.plovdiv.bg
info-1690611@edu.mon.bg

Facebook група:   

Ако желаете да се свържете с нас, може да използвате формата ни за контакт:


Слагайки отметка, Вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с Условията за ползване, относно съхранението и боравенето с информацията, изпратена чрез тази форма. Уверяваме Ви, че Детска градина "Червената шапчица" - гр. Пловдив, обработва и съхранява Вашите лични данни като име, телефон и имейл адрес, съгласно всички изисквания на българското законодателство и Регламент 679 на ЕС за защита на данните (GDPR). Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица под каквато и да било форма, а ще се използват само за нуждите на детската градина.