сеп. 292023
 

Председател: Мария Николова Кръстева Членове: 1. Десислава Иванова Делчева – Ботова 2. Лилия Петкова Лилова – Цонева 3. Владислав Данчев Славчев Представител на финансиращ орган: […]