май 302017
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Червената шапчица”, гр.Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

 

1. Обява Time stamp: May 30 11:48:17 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: May 30 11:48:32 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Удължава се първоначалния срок за подаване на оферти Time stamp: Jun 6 15:23:01 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол от 12.06.2017 г., от заседанието на комисията. – Time stamp: Jun 13 11:38:44 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Възлагателно писмо по ОП № 1от 20.06.2017 г.

6. Възлагателно писмо по ОП № 2от 19.06.2017 г.

фев 092017
 

1. Обява Time stamp: Feb 9 17:07:58.603 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Feb 9 17:08:16 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. ИНФОРМАЦИЯ: ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ Time stamp: Feb 17 15:03:59.499 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4.Протокол от 21.02.2017 г. от работата на комисията Time stamp: Feb 21 14:51:04 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

5.Договор от дата 22.03.2017 г.

фев 032017
 

1. Обява Time stamp: Feb 3 14:22:42 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: Feb 3 14:22:54 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на процедурата Time stamp: Feb 9 17:08:28.727 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

яну 262017
 

1. Обява Time stamp: Jan 26 13:18:15.598 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

2. Документация за участие Time stamp: Jan 26 13:18:40.371 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

3. ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ. Time stamp: Feb 3 14:27:02.412 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

4.Протокол от 07.02.2017 г. от работата на комисията Time stamp: Feb 8 14:10:24 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

яну 202017
 

1. Обява Time stamp: Jan 20 08:31:38 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

2. Документация за участие Time stamp: Jan 20 08:31:48 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

3. Обява : ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА – 27.01.2017год. 16.00 часа. Удължава се срока – доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ „Червената шапчица“ до 31.01.2017год. – 16.30.часа. Отваряне на офертите на 01.02.2017год. Time stamp: Jan 27 17:05:46 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4.Протокол от 01.02.2017 г. от заседанието на комисията Time stamp: Feb 1 14:11:19 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

5.Протокол 02.02.2017 г.от заседанието на комисията Time stamp: Feb 2 16:14:57.998 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

6.Съобщение за прекратяване на процедурата Time stamp: Feb 3 14:19:41 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )