яну 262017
 

1. Обява Time stamp: Jan 26 13:18:15.598 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

2. Документация за участие Time stamp: Jan 26 13:18:40.371 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

3. ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ. Time stamp: Feb 3 14:27:02.412 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

4.Протокол от 07.02.2017 г. от работата на комисията Time stamp: Feb 8 14:10:24 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

яну 202017
 

1. Обява Time stamp: Jan 20 08:31:38 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

2. Документация за участие Time stamp: Jan 20 08:31:48 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

3. Обява : ИНФОРМАЦИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА – 27.01.2017год. 16.00 часа. Удължава се срока – доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ „Червената шапчица“ до 31.01.2017год. – 16.30.часа. Отваряне на офертите на 01.02.2017год. Time stamp: Jan 27 17:05:46 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4.Протокол от 01.02.2017 г. от заседанието на комисията Time stamp: Feb 1 14:11:19 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

5.Протокол 02.02.2017 г.от заседанието на комисията Time stamp: Feb 2 16:14:57.998 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )

6.Съобщение за прекратяване на процедурата Time stamp: Feb 3 14:19:41 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време )