окт 232019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Червената шапчица“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03522-2019-0003
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940500&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=940502&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 23 13:14:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 14:47:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 23 13:14:56 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 23 13:15:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 23 13:15:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 21 14:44:14 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:33:00 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Протокол №1 от работата на комисията Time stamp: Dec 17 14:56:12 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Протокол №2 от работата на комисията Time stamp: Dec 17 14:56:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол №3 от работата на комисията Time stamp: Dec 17 14:56:34 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Обобщен протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП Time stamp: Dec 17 14:56:43 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение за избор на изпълнител Time stamp: Dec 17 14:56:54 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Симид Агро“ ЕООД Time stamp: Dec 18 15:00:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Уведомително писмо от фирма „Стелит 1″ ЕООД Time stamp: Jan 7 18:00:40 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Решение за изменение на влязло в сила решение в частта за определяне на изпълнител по обществена поръчка Time stamp: Jan 9 12:16:17 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Обявление за възложена поръчка Time stamp: Feb 18 10:34:49 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Договор по ОП №1 Time stamp: Feb 18 09:32:10 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Възлагателно писмо по ОП №1 Time stamp: Feb 18 09:32:21 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Договор по ОП №2 Time stamp: Feb 18 09:32:33 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Възлагателно писмо по ОП №2 Time stamp: Feb 18 09:32:42 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Договор по ОП №3 Time stamp: Feb 18 16:22:20 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Възлагателно писмо по ОП №3 Time stamp: Feb 18 16:28:15 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Договор по ОП №4 Time stamp: Feb 18 09:32:55 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

24. Възлагателно писмо по ОП №4 Time stamp: Apr 9 13:41:06 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

25. Обявление за приключен договор с “Надежда 2000” ЕООД Time stamp: Oct 2 13:36:08 2020 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

26. Обявление за приключен договор с „Мира Фууд“ ЕООД по ОП №2 Time stamp: Mar 21 18:05:56 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

27. Обявление за приключен договор с „Петров Комерс“ ЕООД по ОП №3 Time stamp: Mar 21 18:06:04 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

28. Обявление за приключен договор със „С+Н“ ООД по ОП №4 Time stamp: May 10 18:42:27 2022 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)