май 302017
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Червената шапчица”, гр.Пловдив, по две обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП № 2 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

 

1. Обява Time stamp: May 30 11:48:17 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Документация за участие Time stamp: May 30 11:48:32 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Удължава се първоначалния срок за подаване на оферти Time stamp: Jun 6 15:23:01 2017 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Протокол от 12.06.2017 г., от заседанието на комисията. – Time stamp: Jun 13 11:38:44 2017 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Възлагателно писмо по ОП № 1от 20.06.2017 г.

6. Възлагателно писмо по ОП № 2от 19.06.2017 г.