окт 232019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Червената шапчица“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03522-2019-0003
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940500&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=940502&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 23 13:14:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 14:47:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 23 13:14:56 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 23 13:15:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 23 13:15:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 21 14:44:14 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:33:00 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)