окт 232019
 

Публично състезание с предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Червената шапчица“, по четири обособени позиции“

Номер на поръчката в АОП: 03522-2019-0003
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=940500&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=940502&mode=view

1. Решение Time stamp: Oct 23 13:14:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление Time stamp: Oct 21 14:47:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация и образци Time stamp: Oct 23 13:14:56 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Декларация 41-1-ППЗОП Time stamp: Oct 23 13:15:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. ЕЕДОП Time stamp: Oct 23 13:15:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Протокол 1 Time stamp: Nov 21 14:44:14 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Съобщение за отваряне на ценови предложения Time stamp: Dec 3 14:33:00 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

май 022019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хляб и тестени изделия за нуждите на ДГ „Червената шапчица“

Номер на поръчката в АОП: 03522-2019-0002
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=909730&newver=2

1. Решение Time stamp: May 2 14:03:14 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Покана Time stamp: May 2 14:03:32 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Техническа спецификация Time stamp: May 2 14:04:06 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Техническо предложение Time stamp: May 2 14:05:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Ценово предложение Time stamp: May 2 14:05:27 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. КСС Time stamp: May 2 14:06:59 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Проект на договор Time stamp: May 2 14:07:52 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. ЕЕДОП – в два файлови формата: pfd, xml Time stamp: May 2 14:11:07 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. САПИ Time stamp: May 2 14:08:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. Протокол от заседанието на комисията Time stamp: May 8 12:25:55 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. Доклад от заседанието на комисията Time stamp: May 8 12:26:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Решение Time stamp: May 8 12:26:34 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Обявление за възложена обществена поръчка Time stamp: Jun 3 12:44:46 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Възлагателно писмо Time stamp: Jun 3 13:03:00 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Договор Time stamp: Jun 3 13:03:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

фев 262019
 

Предмет на поръчката – „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Червената шапчица”, гр.Пловдив, по три обособени позиции: ОП №1 – „Доставка на хляб и тестени изделия”, ОП №2 – „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” и ОП №3 – „Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца”

Номер на поръчката в АОП: 03522-2019-0001
Линк към АОП решение:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=897317&newver=2
Линк към АОП обявление:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=897174&mode=view

1. Решение за откриване на процедура Time stamp: Feb 26 15:42:13 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

2. Обявление за поръчка Time stamp: Feb 26 15:42:34 2019 GMT(Оттук може да изтеглите сертификата за време)

3. Документация за обществена поръчка Time stamp: Feb 26 15:42:51 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

4. Проект на договор за доставка на хранителни продукти – Приложение 2.1 Time stamp: Feb 26 15:43:03 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

5. Проект на договор за доставка на хранителни продукти – Приложение 2.2 Time stamp: Feb 26 15:43:14 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

6. Техническа спецификация – ОП 1 Time stamp: Feb 26 15:43:49 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

7. Техническа спецификация – ОП 2 Time stamp: Feb 26 15:44:04 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

8. Техническа спецификация – ОП 3 Time stamp: Feb 26 15:44:14 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

9. Образци на документи Time stamp: Feb 26 15:45:26 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

10. ЕЕДОП – в три файлови формата: doc, pfd, xml Time stamp: Feb 26 15:45:40 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

11. САПИ Time stamp: Feb 26 15:46:23 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

12. Съобщение относно ценовите предложения Time stamp: Mar 29 13:35:09 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

13. Протокол №1 от заседанието на комисията Time stamp: Apr 11 13:01:44 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

14. Протокол №2 от заседанието на комисията Time stamp: Apr 11 13:01:59 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

15. Протокол №3 от заседанието на комисията Time stamp: Apr 11 13:02:07 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

16. Доклад Time stamp: Apr 11 13:02:16 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

17. Решение Time stamp: Apr 11 13:02:25 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

18. Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до „Мира фууд“ ЕООД Time stamp: Apr 12 13:06:48 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

19. Обявление за възложена поръчка Time stamp: May 3 14:36:18 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

20. Обявление за възложена обществена поръчка Time stamp: Jun 3 12:49:30 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

21. Възлагателно писмо по ОП3 Time stamp: Jun 3 12:56:05 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

22. Договор по ОП3 Time stamp: Jun 3 12:56:18 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)

23. Договор по ОП2 Time stamp: Jun 3 12:56:27 2019 GMT (Оттук може да изтеглите сертификата за време)